Pengikut Terbaik!

Pengajian Saya

Tempat Pengajian: Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian

Semester 1:

BML1122     Bahasa Dan Linguistik
UBI1032       English For Communication I
BMP2093     Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
UKS1051     Olahraga
ULP1013      Pembangunan Sahsiah
BML1242     Sejarah Bahasa Melayu
BML2152     Warisan Jawi


Semester 2:

BML3043     Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
BMK3023    Kemahiran Komunikasi
HNS2013     Nationhood
CMP2011     Cocuriculum Management
KPF3012      Perkembangan Pendidikan di Malaysia : Falsafah dan Dasar
BML3033     Psikolinguistik
CPL2031      Teater dan Drama
FMW3032    Wacana Akademik Bahasa Melayu

Semester 3:

BML3053     Morfologi Bahasa Melayu
KPP3014      Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
BSS3033      Teori dan Kritikan Kesusasteraan
BMK3043    Seni Mengarang
BMK3033    Keterampilan Membaca
BSS3013      Sejarah Kesusasteraan Melayu
CUK2011    Taekwon-Do I

Semester 4:

KPS3014     Pengurusan Pembelajaran
BMS3022    Karya Agung Melayu
BIK3042     English For Communication II
BSK3013    Drama dan Amali Seni Lakon
BML3063    Sintaksis
BSS3053     Prosa Melayu
CUK2021    Taekwon-Do II

Semester 5:

BMP3093    Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu
MTS3042    Pembangunan Blog dan Laman Web
CSP2081     Memanah
BSS3063     Puisi Melayu
KPD3016    Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
BML3083    Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu
BMP3032    Media dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Semester 6:

KPD3026    Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 2
BMR3996    Projek Tahun Akhir
BSS3043     Kajian Manuskrip Melayu
BML3073    Sosiolinguistik
BSS3073     Kesusasteraan Melayu dalam Pembinaan Modal Insan
BMP3073    Kesusasteraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Semester 7:

Praktikal di SMK Hamid Khan, Tapah, Perak
Semester 8:

BSK3033    Ketrampilan Penulis
BML3092    Analisis Wacana
KPR3012    Seminar Refleksi Latihan mengajar
BMR3996    Projek Tahun Akhir Bahasa Melayu

Tiada ulasan: